Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

mononok
08:09
0423 6727 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamesoute mesoute
mononok
08:08
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viamesoute mesoute

February 22 2017

mononok
11:16
8720 4d5d 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viascorpix scorpix

February 21 2017

mononok
13:00
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajoannna joannna

July 07 2015

mononok
17:44

July 05 2015

mononok
14:57
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viatbtf tbtf

June 14 2015

mononok
08:26
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viagabrysiowa gabrysiowa
mononok
08:13
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viacrambie crambie
mononok
08:11
6556 200d
Reposted fromdrugs drugs viagabrysiowa gabrysiowa
mononok
08:05
Reposted fromweightless weightless viaEvowe Evowe
mononok
08:05
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaEvowe Evowe
mononok
07:59
Porysował czas ramiona
— tak bardzo boli
Reposted bybadbloodcoeurdecaffepapilio-
mononok
07:59
mononok
07:57
3417 5c13
Reposted fromScofield Scofield viaelentarie elentarie

June 07 2015

mononok
17:46
Świat wypadł mi z moich rąk
— mononok
Reposted byladiaUncommon

May 29 2015

mononok
19:42
Wczoraj mi obiecywałeś " Będę z Tobą do końca twych dni ! " Dzisiaj płaczę świat się śmieje - co sie z Tobą dzieje ? 
— stoję sama
Reposted bywelwetowysweteryoucanfly7czarno-biala-teczadunkellichtladia
19:39
5715 ef88 500
Reposted fromtwice twice viagabrysiowa gabrysiowa
19:39
3094 05b8 500
mononok
19:38
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viagabrysiowa gabrysiowa
mononok
19:38
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viakatasza katasza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl