Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

mononok
12:24

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll
mononok
12:24
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashabbadoo shabbadoo
mononok
12:04
9489 ceae 500
Reposted byensommeWolfGuyelentariedessinemoilapaix
mononok
10:37
Tak mało wiem bo mało wiedzieć chcę. Co robisz gdzie jak Ci wczoraj minął dzień. W pułapce ciał a  pożal się boże zdań. Kolejny raz uciekam biegnę gnam 
Reposted byensomme ensomme
mononok
10:30
Wiecie co ? Odpierdolcie się wy wszyscy ode mnie. Raz na zawsze. 
Tags: mononok

February 16 2019

mononok
09:53
zniknijcie wszyscy w cholerę !
— MONONOK
mononok
09:48
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaensomme ensomme
mononok
09:41
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viaensomme ensomme
mononok
09:40

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viaensomme ensomme
mononok
09:39
Jestem nikim. Jestem nigdzie.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted frommhsa mhsa viaensomme ensomme
mononok
09:39
Czasem wystarczy tylko otworzyć odpowiednie okno.
— Bridget Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaensomme ensomme
mononok
09:33
2244 05d2 500
Reposted frombanshe banshe viaensomme ensomme
mononok
09:31
6849 0719
Reposted fromhearted hearted vialiliowadusza liliowadusza
mononok
09:30
0307 3137
Reposted frompaatison paatison vialiliowadusza liliowadusza
mononok
09:26
jak ja Cię czasem nienawidzę ... 
— MONONOK
Reposted byladia ladia

February 10 2019

mononok
15:21
6246 85c2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
mononok
15:21

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
mononok
15:21
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadunkellicht dunkellicht
mononok
15:21
4433 4db1
Reposted from4777727772 4777727772 viadunkellicht dunkellicht
mononok
15:21
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl