Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

mononok
08:28
6583 0d8c 500
Reposted fromundertow undertow viascorpix scorpix
mononok
08:25
4212 e816 500
Reposted fromaskman askman viascorpix scorpix
mononok
08:23
Reposted fromkrzysk krzysk vialenifca lenifca
mononok
08:22
mononok
08:22
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaqlaumax qlaumax
mononok
08:21
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
08:17
3036 4e2d
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialenifca lenifca
mononok
08:17
2416 a1a3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
mononok
08:17
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialenifca lenifca
08:17
0074 1ecb
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialenifca lenifca
mononok
08:15
2475 04ed
Reposted fromwdzienniku wdzienniku vialenifca lenifca
mononok
08:14
3384 7c4f
Reposted fromGIFer GIFer vialenifca lenifca
mononok
08:13
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaszpaqus szpaqus
mononok
08:11
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
mononok
08:09
1668 6629 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaaurinko aurinko
mononok
08:09
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje viaaurinko aurinko
mononok
08:09
4931 6758
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaaurinko aurinko
mononok
08:08
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaurinko aurinko
mononok
08:08
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
mononok
08:08
Samoakceptacja to proces.
— Karolina Cwalina - Smart sexy. Kalendarz 2020
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl