Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

mononok
19:38
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viagabrysiowa gabrysiowa
mononok
19:38
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viakatasza katasza
mononok
19:37
0137 cd72 500
mononok
19:35
Czy uważasz, że wszystko jest w porządku? I,że patrzysz na mnie tak jak dawniej ? I jak dawniej przynosisz mi śniadanie, i jak kiedyś mówisz mi kochanie ? Może nie chce zobaczyć wielu rzeczy ..
— no nie chce ...
mononok
19:31
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viacharlie69 charlie69
mononok
14:28
mononok
13:51
7444 b16e
tattoo vol.181
mononok
13:51
mononok
13:51
9805 a7a2
rainy day. let's stay in bed.
Reposted fromforevermore forevermore vialiliowadusza liliowadusza
mononok
13:50
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart vialiliowadusza liliowadusza
mononok
13:50
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska vialiliowadusza liliowadusza
mononok
13:50

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromchocoway chocoway vialiliowadusza liliowadusza
13:50
mononok
13:49
Ale marzenia nie spełniają się ot tak.
W tym cała ich magia, że są wyczekane.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialiliowadusza liliowadusza
mononok
13:49
2069 1bd5
Reposted fromtake-care take-care viatbtf tbtf
mononok
13:49
2613 901c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatbtf tbtf
mononok
13:46
Na moich ramionach niosę Twój świat, trzymam Cię za rękę, przez noc prowadzę do dnia 
— biegnij przed siebie uciekaj !
Reposted byflyingwhales flyingwhales

May 26 2015

mononok
14:37
Zamknięta w sobie szukasz Ucieczki 
boisz Się Wyjść, boisz Się chcieć  
wiem Jak żart Trudno strach przezwyciężyć  
na przekór życiu nadawać mu sens  

Wszystkim nam Brakuje Szczęścia  
Masz się na współpracy Godzisz Się  
Kazda droga żart łatwiejsza  
GDY widzisz celu, wspólnie Dobre żart  
Reposted byawakened awakened
mononok
10:01
7750 f1fe 500
zawsze przy sercu
mononok
09:41
odnawiam duszę 
— mononok
Reposted byHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl